“ ’n Verhaal apart”,
centrum voor verhaal, beleving en symboliek

brengt in allerlei vormen verhalen tot mensen en mensen tot verhalen. Want verhalen ‘raken’, ontroeren, inspireren en verbinden mensen met zichzelf en met elkaar! Verhalen moedigen aan om verder en dieper te luisteren; niet vanuit de ratio maar vanuit het hart.
Ze bieden beelden en symbolen, waaraan qua elementaire menselijke behoefte – ondanks alle kennis, wetenschap en technologie – nog steeds een enorme behoefte bestaat; een behoefte, die in tienduizenden jaren niet veranderd is.

… stimuleert enthousiasme, begrip en acceptatie…

“ ’n verhaal apart” focust daarbij op thema’s die de onafhankelijke geest aanmoedigen en enthousiasme en begrip brengen voor het leven, menselijke processen en de acceptatie van andere tradities, ziens- en zijnswijzen. Dit gebeurt vanuit de inspiratie, die verschillende culturen te bieden hebben, en vanuit een diepe verbondenheid met de ervaringswereld van mensen.

… leert je jezelf ervaren …

Door middel van verhalen laat “ ’n verhaal apart” de mens naar zichzelf kijken, zichzelf herinneren en zijn diepste wezen en natuur ervaren. Instappen in de wereld van “ ’n verhaal apart”  is een duik nemen in de wereld van beeld, symbool, archetype en oer-weten.

Maria Joosten en Carool Popelier, levensgezel van elkaar, verzorgen via hun project
“ ’n verhaal apart” ieder hun eigen workshops en voorstellingen, en organiseren samen de meest ‘aparte’ projecten rondom verhalen.