Maria Joosten

Enthousiast en creatief verhalensprokkelaarster, vertelster, onderzoekster en initiator wat betreft de drijfveren in mensen en de dieperliggende symboliek in diens (overgeleverde) verhalen.
Al van jongsaf aan een aangeboren gevoeligheid voor symbolen, de werkelijkheid áchter het beeld, religie en verbondenheid met de natuur. Een diepe verbinding met zowel de menselijke overlevingsinstincten als de oerkracht en oerdynamiek van het leven.

“Door middel van verhalen wil ik de essentie ervaren van menselijke processen, zin- en betekenisgeving en door middel van symbolen deze vatten en vormgeven.
Zo kan ik een (h)eerlijke weg-wijzer zijn op de wegen die de Verhalen ons bieden naar een vervuld en zinvol stromend leven in verbinding met andere mensen en levensvormen.

eigen ervaringen

Sterk word ik daarbij geïnspireerd door mijn eigen ervaringen in het werken met levensverhalen in de psychosociale hulpverlening in mijn werk eertijds en mijn studies en praktijkwaarnemingen in de symbolentaal van de Jungiaanse Psychologie, Klassieke Homoeopathie, Astrologie en Oosterse Filosofie.
Expressief heb ik mijn talent voor overdracht verder ontwikkeld in een theateropleiding waar ik leerde werken vanuit innerlijke scheppingskracht en bezieldheid met woordkunst en “beelden”, lichaamsexpressie en stemgebruik.

symbolisch archeologe

Het laat me niet meer los; verhalen, mythen en sprookjes zijn de dromen van de mensheid die als alle dromen de drang tot expressie van het wezen van de ziel vertolken. In de symbolen ziet de mens zichzelf weerspiegeld: zijn neigingen, motieven, verlangens; maar ook zijn op zoek zijn naar bewustwording.
Oude kennis en natuurlijke wijsheid die vergeten dreigt te raken, speur ik weer op en breng ik via de verhalen en cultuur- of tijdsachtergronden opnieuw onder aandacht.
Speurend naar het inzicht van wááruit een mens zijn leven schept en leeft, voel ik me een “symbolisch archeologe”. In de vele overleveringen en culturen treft me de diepe, soms universele, symbolentaal met een groot hart voor eenheid.

verbondenheid en verbeelding

Onderlinge verbondenheid van alle leven, liefde voor de wijsheid in verhalen en mensen, en de ontwikkeling van spirituele, emotionele, intellectuele, fysieke en artistieke potenties staat in al mijn workshops centraal.
Mijn workshops zijn ‘eye-openers” die zich niet alleen richten op wat zichtbaar is en wat we kunnen zien tussen mensen, maar met een bijzonder oog voor het “grotere”, het hele en het “heilige” in mensen.

Ik ‘bundel’ in vele workshops verhalen opnieuw, verhalen die een onbetaalbaar geschenk zijn in hun vermogen een vonkje te ontsteken in onze verbeeldingskracht; verhalen, die de grenzen van het persoonlijk leven overstijgen door te verwijzen naar de universaliteit van de menselijke ervaring, en ons hun Kracht en Wijsheid openbaren.’