Carool Popelier

Al 25 jaar trek ik het land rond als voordrachtskunstenaar en bezield performer. In mijn verhaalvoorstellingen ‘Mythologie en Werkelijkheid’ maak ik oeroude mythen tot verhalen van nu, zonder afbreuk te doen aan het oorspronkelijke verhaal.  En dat op geheel eigen wijze, door middel van interpretaties en creatieve invallen.
Mijn theatrale voordrachten – deels vertelling, deels voordracht – hebben een wat theatrale, magische sfeer. Ik probeer een sfeer neer te zetten, waarbij verwondering en beleving bij het publiek ontstaat en het zich betrokken voelt bij de oude mythe.

theatrale voordrachten over oude mythen

Het fundament van mijn voorstellingen is gelegd tijdens mijn opleiding klassieke talen aan de universiteit van Leiden. Na jarenlang als classicus in het onderwijs werkzaam te zijn, werd het mij gaandeweg steeds duidelijker, dat ik de vertalingen van een klassieke taal meer naar ’t leven wilde brengen door middel van theatrale voordrachten; en dat met een bezielende vertolking van oude mythen voor mensen van nu.
Zo ontstonden de eerste bewerkingen van Griekse mythen, later van verhalen uit andere culturen. Maar allemaal oud en al eeuwen doorleefd.   
Daarna wilde ik ’n andere droom verwezenlijken: de Griekse mythen vertellen op de locatie waar ze zich hebben afgespeeld. Sindsdien organiseer ik elk jaar een  Mythologische reis.
Vele jaren later ontmoette ik mijn huidige levensgezellin Maria Joosten. Allebei gepassioneerd in het werken met verhalen, ieder op ons eigen manier, vullen wij elkaar prachtig aan in ons project “ ’n verhaal apart”!

voor de mens van hier en nú

Als voordrachtskunstenaar streef ik er naar het oude verhaal tot een verhaal van deze tijd en deze mens te maken. Alle verhalen die ik breng, hebben een hoog gehalte aan realiteit, aan hier en nu. Ik voel me vaak ook intermediair tussen al die oermenselijke emoties en verlangens, en de werkelijkheid van alledag. Intermediair ook tussen die oude culturen en onze eigen tijd, die soms de indruk wekt meer ontwikkeld en hoogstaander te zijn dan het ‘primitieve’ verleden. Juist door mijn verhalen wil ik laten zien dat wij mensen zijn uit verschillende tijden en culturen, maar vaak met dezelfde verlangens, dromen en hoop.

Daarom maakt het niet uit, of je de verhalen kent of niet: ze zijn zo herkenbaar, als was het gisteren gebeurd. Wanneer je deze verhalen hoort, lijkt het alsof je naar je eigen verhaal aan het luisteren bent. En in die oeroude mythe herken je je partner, vriend(in), buurman of –vrouw, en …..jezelf.

mythologische mix

Al mijn theatrale voordrachten zijn bedoeld voor een volwassen publiek. Ze zijn een mengvorm van voordracht en vertelling, met licht theatrale elementen. Verbeelding naast cultuurhistorie, verhaal naast stilte, woordkunst naast afbeeldingen van beeldende kunst, diepe ernst naast speelse invallen, literaire citaten naast muziek op band.