Mythen

Ook mythen zijn tijdloze en universele verhalen die het hele menselijke bestaan weerspiegelen.
Het zijn symbolische verhalen waarmee de mens een gedachte kan uitdrukken, waarvan de betekenis te complex en diepgaand is om door de ratio onmiddellijk begrepen te worden.

… verbeelden fundamentele vraagstukken …

De mythe houdt zich bezig met de mysteries in het leven en die kun je niet overbrengen door eenvoudige verbale boodschappen of op ervaring berustende verklaringen.
Als zodanig zien we hoe oerbeelden en oermotieven in mythen vaak ‘verklaringen’ geven over ons bestaan, onze levensreis, kosmische verschijnselen, hartstochten, angsten en verlangens van de mens.
Fundamentele vraagstukken waar we als mens mee worstelen en allerlei menselijke aspecten worden in de mythen aan de orde gesteld, in een bijna dichterlijke taal van beelden, met al hun mooie en gruwelijke kanten!

… van heel ons menselijk bestaan …

Mythen bestaan ook krachtens hun band met het goddelijke en de cultus/religie. Ze verhalen van heilige, bovenmenselijke wezens – goden, helden, heldinnen – en hun omgang met gewone stervelingen. Levenswijsheid, pijn, humor, zorgen en dromen, ja heel ons menselijk bestaan en zoeken vinden we terug in de mythen.

… raadsels …

En wat de mythe heel bijzonder maakt is het volgende: ze leren ons dat ‘de waarheid’ nooit achterhaald of vastgehouden kan worden. Integendeel, ze vraagt juist begrip voor de ‘Raadsels’ in het mensenleven, die we niet rationeel moeten proberen te ontrafelen maar moeten leven en beleven.
Ze vraagt ons het Mysterie, mysterie te laten. Het níet uit te hollen door onze ratio. Ze vraagt ons te blijven waarnemen met al onze zintuigen, en niets, maar dan ook niets in het leven vanzelfsprekend te gaan vinden; ze vraagt ons vragen te blijven stellen, ons te blijven verwonderen.
Ze houdt ons scheppend, en zorgt ervoor dat we ons bezinnen. En dat is een manier om innerlijke rijkdom en wijsheid te vergaren.