‘De mythe is een verhaal.
De enige manier om dieper door te dringen in de wereld van de mythe is de verhalen van begin tot eind opnieuw te vertellen’.
(Roberto Calasso).

De taal van de ziel

We hebben mythen nodig, omdat zij ons helpen via de symbolen – de beelden die zij gebruiken – ons te vereenzelvigen met al onze medemensen.
Wij herkennen ons zelf in hen, ook al horen die niet tot onze eigen etnische, nationale of ideologische groep.  

We hebben mythen nodig die ons helpen beseffen hoe belangrijk mede-leven is.
Wij hebben mythen nodig die ons verder laten kijken dan onze directe behoeften; die ons bewust laten worden van hogere waarden.

Wij hebben mythen nodig die een inwijding kunnen worden om zo de pijnlijke overgang van de ene levensfase, de ene geestestoestand, naar de andere te maken.
Wij hebben mythen nodig die ons leren ons eigen hart te doorvorsen.

Wij hebben de mythen nodig om naar de wereld te kunnen kijken vanuit een ander perspectief; een perspectief, dat verder gaat dan ons eigen belang.
Wij hebben de mythen nodig; zij zijn de taal van de ziel.

‘Er komt een tijd dat we beseffen dat verhalen ons kiezen om hen tot leven te brengen vanuit diepe behoeften van het menselijk ras.’
(Ben Okri (Nigeria)

Verhaalvoorstellingen Griekse mythen

Verhaalvoorstellingen liefdesverhalen

Verhaalvoorstellingen overige mythen