Verhaalvoorstellingen: Griekse mythen

Alle verhaalvoorstellingen zijn bedoeld voor een volwassen publiek. Met dia’s van kunst door eeuwen heen, soms citaten uit de literatuur, en geluidsband.

 1. De schepping*

  1. De Griekse mythe over de schepping

  2. Prometheus en Pandora

 2. De goden te boven*

  1. Prometheus en Pandora

  2. De val van Icarus

 3. Sneeuw over Eleusis

 4. Het labyrint

 5. De oude generaal

 6. Eeuwig onderweg

 7. Kind van Herakles

 8. Een verboden kind

 9. Kleine zus

* voorstelling bestaande uit twee verhalen, die op zich ook afzonderlijk geboekt kunnen worden!


1. De Schepping*

Twee verhalen over de relatie van de mensen ten opzichte van de goden.
a). Vóór de pauze ‘De Griekse mythe over de schepping’. Een voorstelling over het begin, over goden, die opmerkelijk menselijke trekjes vertonen en mensen die zich God wanen….. Is er eigenlijk wel altijd ‘Tijd’ geweest? Wat moeten wij, met al onze wetenschap, nog met die verhalen? Maar ook: is die wetenschap dan wel zo objectief en betrouwbaar? Een verhaal over een god, die zijn kinderen wel kan ópvreten, over mannelijke goden die niet willen dat hun kinderen zich ontwikkelen, over chaos, en een geboorte van een godin uit een mannenhoofd… (60 min. Ook als losse voorstelling te boeken.)

“Ooit, zaten wij, goden en mensen, aan één en dezelfde tafel. Aan het einde van de dag vertelden wij de goden onze verhalen en vertelden zij die van hen aan ons. Oóit…”

b). Na de pauze de schepping van de mens: godenzoon Prometheus steelt – tegen de zin van de goden in – het vuur uit de smidse der goden om er de mensen mee te kunnen bezielen. De mensen maken zich gaandeweg steeds meer los van de goden: eerst nog als marionetten in de handen der goden, willen zij steeds meer op eigen benen komen te staan! Om de mensen te straffen laten de goden de verleidelijke Pandora haar beruchte doos openen : krankzinnigheid, hongersnood, ouderdom worden ons deel… (40 min. Ook als losse voorstelling te boeken).

 “Zo stierf de mens, op weg naar de Waarheid, op twee passen afstand van het Gelijk…”

Terug naar boven.
2. De goden te boven* 

Twee verhalen over de mens, die alles wil bereiken, soms verlangt naar het onmogelijke, alles wil weten en zich wil verheffen boven zichzelf.
a). Vóór de pauze het verhaal van Prometheus en Pandora (40 min. Ook als losse voorstelling te boeken. Zie voor omschrijving onder nr. 1 b).

b). Na de pauze ‘de val van Icarus’. Uitgaande van een beroemd schilderij van Breughel wordt stilaan het beroemde verhaal duidelijk van Icarus en zijn vader, die in hun gevangenschap verlangen naar de vrijheid. Samen bouwen zij vleugels, die hen naar de vrijheid zullen leiden: de eerste vliegende mens, nog nooit gezien in de natuur!
Inmiddels staan wij als buitenstaanders erbij te kijken zonder in te grijpen, uit angst er al te zeer betrokken bij te raken….
Wat verheft een mens en waar ontketent hij zijn eigen val? En mogen of moeten we juist experimenteren tot het uiterste of omwille van respect voor de natuur, medemens of veiligheid de gulden middenweg aanhouden? (60 min. Ook als losse voorstelling te boeken).

“Bouwen ze een vogel na en vinden ze het gek, als het verkeerd afloopt! Ik zeg altijd maar: houd je aan de traditie, het bekende, het vertrouwde. Dat doet de natuur toch óók?!...

Terug naar boven.


3. Sneeuw over Eleusis

In dit verhaal, dat op een gevoelvolle, indringende en haast persoonlijke manier wordt verteld, maken we de zoektocht mee van een moeder, godin Deméter, wier jonge dochter Perséphone op brute wijze is geroofd en de bruid moet worden van de Dodengod Hades. Tegelijkertijd maken we ’n inwijding mee.

Dit verhaal gaat over vergankelijkheid, herfst en lente, licht en donker, dood en leven, en de inwijding in de beroemde mysteriën. Want deze oude mythe met zijn beeldenrijkdom en diepe symboliek heeft zijn wortels in de door mensen eeuwen geleden ingestelde mysteriën van Eleusis (’t huidige Elefsina, 25 km. van Athene). Inwijdingen, waarover niemand ook maar iets mocht doorgeven aan een buitenstaander, óók niet aan je man, je vriendin of wie dan ook.
Een voorstelling over krachten en emoties, en afdalen in de onderwereld. Je wordt er stil van, steeds dieper afdalend en ontroerend. (60 + na pauze 40 min.).

“Uitwendig moge Eleusis gebroken schijnen, ontbonden en verpulverd, in werkelijkheid is Eleusis nog onaangetast, en zijn wij het, die gebroken zijn, verbrokkeld, tot stof vermalen”

Terug naar boven.


4. Het labyrint

Labyrinten zijn geheimzinnig : ze roepen een sfeer op van mysterie en ondoordringbaarheid. Maar behalve angst wekt het labyrint ook nieuwsgierigheid op en nodigt je uit om te worden verkend. Telkens weer, bijvoorbeeld in kunst en literatuur, wordt teruggegrepen op de labyrint-vorm. Maar van het wellicht beroemdste labyrint, dat van Knossos op het eiland Kreta, is niets teruggevonden. Fictie?! De Griekse mythen laten er geen twijfel over bestaan: er wás ooit een labyrint met een afschuwelijk monster erin opgesloten, de Minotauros: half mens, half stier. Als voedsel wilde hij zeven jongens en zeven maagden….

Dus gewoon een oud, gek, merkwaardig verhaal? Een gruwelijk sprookje?
U wordt meegenomen op een fantasievolle tocht door dat labyrint op zoek naar de Minotauros. Met de hulp van de held Theseus en Ariadne, prinses van Kreta – wie heeft er niet gehoord van de ‘draad van Ariadne’? – gaan we over de kronkelwegen van het labyrint, steeds dichter bij het monster……: een weggedrongen nachtmerrie of bevrijding? (45 + na pauze 55 min). (Ook versie 60 min. zonder pauze).

“Heel Kreta houdt de adem in. Nog een laatste bocht… hij hoort het vreeswekkende geloei. Alle kronkelwegen liggen nu achter hem. Nog een laatste stukje draad….”  

Terug naar boven.

 

Labyrinth


5. De oude generaal

vertelt op ontluisterende wijze het verhaal over de beruchte Trojaanse oorlog uit de dertiende eeuw vóór Christus. Een oorlog, die in feite nog steeds overal op de wereld woedt, soms ver weg, soms akelig dichtbij. Pas wanneer we er in alle hevigheid zelf bij betrokken zijn, dringen zich onontkoombare vragen op als: wat is eigenlijk de aanleiding, waar gáát het om? Wat is míjn houding in het conflict? Wat leren wij eigenlijk van de geschiedenis, van oorlog en conflicten?

Een verhaal over een mens, die enthousiast aan iets begint, maar gaandeweg zich afvraagt waar hij en al die anderen aan begonnen zijn en in hemelsnaam mee bezig zijn. Het verhaal begint opgewekt met de eerste miss-universe-verkiezing, maar gaat grimmig verder met een held die we niet willen zijn: Achilles. Over een liefde, die het brandende Troje niet kan blussen; over het lijk van je zoon terughalen, over onze hunkering naar vrede. Kortom een verhaal, dat verder gaat dan een gewoon verhaal over een oude oorlog.
Een anti-oorlog-stuk: indringend en herkenbaar. (45 + na pauze 60 min.).

“Wie zien kon, zag het die eerste dag: deze oorlog verliezen wij. Ik schreeuwde niet, werd niet waanzinnig, bleef staan. Brak zonder het te merken de aarden beker in mijn hand kapot.”

Terug naar boven.


6. Eeuwig onderweg

Het wereldberoemde verhaal over Odysseus: een mens, die van het een in het ander verzeild raakt, letterlijk en figuurlijk. Een man die zijn leven wanhopig probeert koers te geven. Hij, de koning van Ithaka, de sluwe held der Grieken in de slag om Troje, de bedenker van het houten paard… wat helpen al die titels, al die status, hem nog? Dolend over de zee, van eiland naar eiland, van avontuur naar nieuw avontuur, van vrouw naar vrouw, wordt de beroemde held steeds meer ‘niemand’ en ‘niets’. 

Hij doet lang over de terugreis naar háár, zijn vrouw, de trouwe Penélope.
Na eindeloos lijkende jaren keert hij weer terug, Odysseus, murw van zijn eigen odyssee. En ontmoet hij weer zijn vrouw. Maar hoe ervaart zíj het, die lange afwezigheid van haar man? Wordt zijn thuiskomst een feest of desillusie?… (45 + na pauze 45 min.). (Ook versie van in totaal 60 of 30 min.).

“Zittend hier in huis durf ik niet aan wal; houd de trossen in mijn hand; kies ik niet meer voor ’t land…. eeuwig onderweg….”

Terug naar boven.

 


7. Kind van Herakles

Herakles, een van de beroemdste Griekse helden, wordt in de beeldende kunst vaak als een macho weergegeven. Beroemd om zijn fantastische daden die hij heeft verricht: de 12 Werken van Herakles.

Maar hoe is het om als KIND te leven naast zo’n geweldenaar? Wat doet het met je als je vader overal de Held moet uithangen? De zoon van Herakles gaat op zoek naar het verleden en de ware aard van zijn vader. Via familie-opstellingen krijgt hij er meer en meer zicht op, wie zijn vader echt is.

Daarmee wordt deze mythe – in tegenstelling tot de doorsnee verhalen over Herakles – een zeer aansprekend en ontroerend verhaal over vader en zoon.
Een indringende verhaalvoorstelling vol mythe, maar zeker ook vol werkelijkheid! Met fraaie klassieke muziek op band en afbeeldingen van Oudgriekse en moderne Herakles-kunst.

Terug naar boven.8. Een verboden kind

Het wereldberoemde verhaal over koning Oidipoes, verteld als een spannende, opeenvolgende maar onbegrijpelijke samenloop van ‘toevallige’ omstandigheden. Een verhaal over een mens, die op zoek is naar zijn ouders en zichzelf. Een mens, die steeds weer probeert er het beste van te maken, maar desondanks ziende blind is en in zijn onwetendheid het net van het noodlot strakker om zich heen trekt.

Kan zo iemand, niet wetend wat zijn rol is in het geheel en zich niet bewust van oorzaak en gevolg, eigenlijk nog wel verantwoordelijk worden gesteld voor zijn daden ? !….
Het beroemde verhaal van de eerste mens, die leed aan het Oidipoes-complex…. Wie is mijn vader, wie is mijn moeder en wie ben ik eigenlijk zelf? (40 + na pauze 50 min.).

“Verberg mij. Of dood mij. Of werp mij in zee. Dan hoeft ge me nooit meer te zien. Kom, reik me nog één keer de hand. Betast nog één keer deze ongelukkige man. Wees niet bang…”.

Terug naar boven.

 


9. Kleine zus

Oorspronkelijk zijn er z’n kinderen, de kinderen van Oidipoes: twee broers en twee zussen. Na een bloedige oorlog, waarbij de beide broers in hun onderlinge strijd om de macht, op het slagveld sneuvelen, blijven de beide zussen achter en neemt hun oom de macht in handen. Hij wil hartstochtelijk dat de wereld weer in 't gareel komt. Orde, structuren, duidelijkheid. Hij beveelt dat een van de broers niet begraven mag worden. De koning begint als een redelijk iemand, die denkt er al vergaderend wel uit te zullen komen,  maar hij ontwikkelt zich meer en meer tot een despoot, die voor een verschrikkelijk dilemma komt te staan.

De twee zussen beraden zich: wat moeten zij doen? Eindelijk eens opstaan en handelen, zoals ‘grote’ zus, Antigone, wil? Ophouden met die vervloekte ‘tolerantie’? ’t Niet pikken, want zolang er mensen zijn die zich verzetten, is de lafaard schuldig?
Of heeft haar kleine, jongste zus gelijk: “Dat haalt toch allemaal niets uit”?
Een verhaal waarin elk personage wordt belicht en je diens achtergrond, overtuiging en verlangen voelt in je eigen buik. Theatraal verteld. Je achterlatend met een diep respect voor de kracht en ontroerende eerlijkheid van een jonge vrouw. (40 + na pauze 50 min.).

“Zolang er mensen zijn, die zich verzetten, is de lafaard schuldig”.

Wilt u een of meerdere verhaalvoorstellingen boeken? Over ons / contact
Wilt u een verhaalvoorstelling zelf een keer bijwonen? Ga naar de Activiteitenlijst en kijk bij ‘verhaalvoorstellingen, carool popelier’

Terug naar boven.

Verhaalvoorstellingen: liefdesverhalen

Verhaalvoorstellingen: overige mythen