Verhaalvoorstellingen: liefdesverhalen

Alle verhaalvoorstellingen zijn bedoeld voor een volwassen publiek. Met dia’s van kunst door eeuwen heen, soms citaten uit de literatuur, en geluidsband.

  1. Inwijding in de liefde: Amor en Psyche

  2. Liefde tot over de dood: Orpheus

  3. Wat begon als een grote liefde: Medea

  4. Een driehoeksverhouding: Tristan en Isolde

  5. Plichtsgevoel of bindingsangst: Dido en Aeneas

  6. Intense trouw: Rama en Sita

  7. GEISHA, Maan tussen de sterren

  8. Een ring van vuur: Sigurd en Brynhild10. Amor en Psyche 

Hét liefdesverhaal uit het oude Griekenland, uit de 1e eeuw na Chr.
Een bekend gegeven: zij is mooi, jong, door menige man begeerd. Mooier dan de Godin van de Liefde zelf. Maar toch blijft Psyche alleen, terwijl haar beide zussen allang getrouwd zijn… Wat ís er met haar?... Wanneer de liefdesgod Amor haar ziet, wordt hij ogenblikkelijk op haar verliefd. En ze is zó gelukkig…. Maar gaandeweg verandert het decor: wat zij aanvankelijk het opperste geluk noemde, verandert gaandeweg in de diepste wanhoop. Ze raakt haar minnaar kwijt en loopt rond met zelfmoordplannen….

Om haar geliefde weer te kunnen bereiken laat haar jaloerse schoonmoeder haar letterlijk en figuurlijk door de hel gaan. Zij houdt het vól, maar waarom in hemelsnaam?! … Over liefde als inwijding. Over zelfkennis en beproeving als hoogste waarden om het goddelijke in de Liefde te kunnen ontmoeten. (45 + na pauze 45 min.). (Ook versie van 60 min. zonder pauze).

“Zo de Liefde opstijgt tot je hoogste en je teerste takken,
zij daalt ook af naar je wortelen en rukt de aarde los…”

Terug naar boven.11. Orpheus

Het beroemde, ontroerende verhaal van Orpheus en Eurýdike. Orpheus onderneemt een poging om zijn geliefde terug te halen uit het Dodenrijk, maar faalt daarbij op het laatste moment. Vlakbij is ze, maar verder weg dan ooit …

Over de kunst van het loslaten, verlies van de geliefde aan de dood en onze wanhopige pogingen daar mee om te gaan. We zouden die ander terug willen halen. En die ander, die wil natuurlijk naar ons terug. Toch?! Een  ontroerende Griekse mythe, zo simpel van verhaal, maar uitgebouwd tot een avond- of middagvullende theatrale voordracht, waarbij je al die tijd een speld kunt horen vallen. (50 + na pauze 45 min.).

"Ik smeek u: Geef me haar terug! Geef me haar te leen! Een maand, een jaar, twee jaar". Ach, wat is tien jaar nu op alle eeuwigheid?!”

Terug naar boven.


12. Medea

Tijdens het leven komt soms een einde aan een liefdesrelatie… Aanvankelijk is hij de held vol ambitie, en zij een koningsdochter die alles voor hem opzij zet en hem door dik en dun steunt. Dan vindt hij ’n ander en vraagt de scheiding aan. Hij wil het uitpraten, in een goed gesprek, en wanneer de relatie eindigt, elkaar ‘als vrienden nog kunnen ontmoeten’. Medea reageert op háár manier, maatschappelijk aanvaard of niet… Schokkend en nog steeds zo actueel!

2500 jaar geleden werd het script voor deze beroemde Griekse tragedie door de man Euripides geschreven. Het werd opgevoerd door mannen, zoals gebruikelijk in die tijd. Het toen mannelijke publiek moet zijn tenen bij elkaar gekromd hebben bij het horen en zien van wat Medea doet. Ook Popelier kruipt in de huid van Medea. (45 + na pauze 45 min. Ook versie van totaal 30 min.).

“Je zult me straks beleefd groeten; zelfs je nieuwe vrouw zal me begroeten: “Dag Medea.” Want niemand wil heibel. En zeker jij niet. Jij wil vóór alles als ‘vrienden’ uit elkaar gaan. “Dag Medea”…

Terug naar boven.
13. Tristan en Isolde

Een van de meest ontroerende en tragische liefdesverhalen uit de wereldliteratuur. Tevens het eerste verhaal in de westerse literatuur met de romantische liefde als thema (12e eeuw, Kelten).
Tristan groeit op tot een edele en onzelfzuchtige held. Hij vat hartstocht op voor koningin Isolde, aan wie hij zich geheel wil wijden en trouw wil blijven tot aan de dood. Maar ‘het leven’ loopt anders dan gepland : hij wordt verscheurd door botsende krachten en botsende loyaliteiten….

Héél zijn leven blijft Tristan in de ban van het hartstochtelijk visioen, de goddelijke fantasie, die hij over de liefde en over ‘haar’ heeft. En wanneer hij zich tenslotte toch maar in de echt verbindt met een vrouw, die veel ‘gewoner’ en aardser is dan die Isolde, blijft hij dromen en hopen…. van haar!
Over idealen, waarden, verwachtingen en onmogelijke liefde. Tragisch en herkenbaar. (50 + na pauze 60 min.).

“Liever wil ik heel m’n leven bedelen langs de wegen, leven van de kruiden, maar dat allemaal samen mét haar, dan zonder haar koning te zijn en te baden in luxe!”

Terug naar boven.14. Dido en Aeneas

Een beroemd, dramatisch Romeinse liefdesverhaal uit de 1e eeuw vóór chr.!
Zowel Dido als Aeneas zijn in feite asielzoekers, van huis en haard verdreven, zoals zovelen in deze tijd: vanuit angst voor een aanslag op hun leven of door oorlogsgeweld. Beide zijn op zoek naar een nieuw thuis voor zichzelf en hun landgenoten. Ze ontmoeten elkaar in Dido’s stad Carthago, die nog in opbouw is. Ze herkennen veel van zichzelf in elkaar en worden smoorverliefd.

Toch voelt Aeneas zich door de goden geroepen tóch weer op weg te gaan, weer weg van zijn liefdesbed. Zijn verantwoordelijkheidsgevoel drukt zwaarder en zwaarder. Of is ‘t gewoon een smoes om van haar af te komen? !…. Plichtsgevoel of bindingsangst?… Wanneer heb je eigenlijk het geluk in handen?… (45 + na pauze 45 min.). (Ook in 60 of 30 min. versies zonder pauze).

“Vrouwen kunnen zo hard zijn. Ze snappen mannen niet.
Denk je dat ík voor mijn plezíer hier wegga?!... Ik heb een ópdracht, weet je?!”

Terug naar boven.


15. Rama en Sita

“Ja, ik beloof"…. Hét verhaal over intense trouw, waarbij een eenmaal gegeven woord niet gebroken wordt, hoe vervelend en pijnlijk de consequenties ook zullen zijn. Een voorstelling over het beroemde epos van de Ramayana uit de 5e eeuw v. Chr., dat op Bali in Indonesië de hele nacht duurt, nu in een essentie van twee uur.

Wanneer Rama eindelijk koning is mogen worden, ontbrandt in hem de strijd tussen zijn innige liefde voor zijn vrouw Sita en zijn wens zijn eigen onkreukbaarheid tegenover zijn volk te kunnen bewijzen. De spil van het hele verhaal is Sita : zij is de eeuwig trouwe, die in ontbering en overmacht de verleiding weerstaat om op te geven. Maar zal, na alle pijn van isolement,  dit alles leiden tot een blijvende hereniging van de twee gelieven?…. (60 + na pauze 60 min.).

“Jou te hebben ontmoet heeft heel mijn leven veranderd. Ik vraag aan de sterren en de maan: ‘Waar is zij heen gegaan na mijn leven zó te hebben veranderd?’ O licht van mijn ogen, mijn hart is als een spiegel, behandel het met voorzichtigheid!”

Terug naar boven.


16. GEISHA, Maan tussen de sterren

Een poëtisch, ingetogen en ontroerend verhaal over de belevenissen van een Geisha in Japan, waarbij een aantal belangrijke facetten van de Geisha-cultuur ter sprake komt.
Het geheel is verweven met een Japans verhaal uit de vorige eeuw.

Zo ontstaat met grote verfijning een mooi uitgewerkt en rustig verteld geheel, met veel korte en typisch Japanse gedichten, en zeer fraaie afbeeldingen van Japanse schilderkunst. De aparte en ingetogen Japanse muziek op band vervolmaakt het geheel, zodat je je anderhalf uur in Japan waant.

Een ingetogen verhaalvoorstelling waarbij de emoties wel voelbaar maar ingehouden zijn.

« De krekels zijn stil
en ook de nachtegalen       
geven geen geluid ;
heel die witte maannacht lang
zingt de bergkoekoek, alleen. » 

(Duur: 2x 45 min., gescheiden door een pauze; ook 60 min. mogelijk).

Terug naar boven.

17. Een ring van vuur: Sigurd en Brynhild 

Over een grootse verliefdheid van twee mensen, die echter ontaardt in een noodlottige driehoeksverhouding. Komt dat door anderen, die stuk voor stuk op eigen voordeel uit zijn, of door het lot, de goden, een vervloekte ring?
Of is ’t de eigen lafheid, die ons als held op het beslissende ogenblik verlamt? Of de gekwetste trots door afgewezen te zijn, die om wraak roept?…

Dit verhaal is gebaseerd op de ‘Saga van de Völsungen’: een Oudijslands literair heldenverhaal, tussen 1200 en 1270 opgeschreven, maar van oorsprong nog veel ouder. Men beschouwde het verhaal als een algemeen en oeroud volksbezit. Men beschouwt het als een van de hoogtepunten uit de vroege wereldliteratuur.

De hoofdpersonen in dit verhaal, Sigurd en Brynhild, voelen zich als twee zielen voor elkaar bestemd, maar hun liefde wordt door het lot en allerlei verwikkelingen heel anders dan verlangd. Deze Saga blijft een actueel gegeven hoe mensen in het dagelijkse leven met elkaar omgaan in de liefde, met hun mooie inzet, maar soms ook met minder fraaie, zelfs destructieve bedoelingen van eigenbelang.
Een Saga als het land, waar mensen in een voortdurend gevecht gewikkeld zijn met de rotsige bodem, en waar de emoties soms lijken op de uitbarsting van een vulkaan…
(50 + na pauze 50 min.)
“ … Ik zal niet vluchten, al is de dood dichtbij, want als lafaard ben ik niet geboren”…

Terug naar boven.

Verhaalvoorstellingen: Griekse mythen

Verhaalvoorstellingen: overige mythen