Verhaalvoorstellingen: overige

Alle verhaalvoorstellingen zijn bedoeld  voor een volwassen publiek. Met dia’s van kunst door eeuwen heen, soms citaten uit de literatuur, en geluidsband.

  1. Zoeken naar het levenskruid: Gilgamesj

  2. De dik-tater*

    1. Koning Xerxes

    2. Het laatste visioen

* voorstelling bestaande uit twee verhalen, die op zich ook afzonderlijk geboekt kunnen worden!

  1. Het Proces van Sokrates - LIVE

18. Koning Gilgamesj en het levenskruid

In deze theatrale voordracht staan universele thema’s als verlangen naar vriendschap, angst voor de dood en de zoektocht naar onsterfelijkheid centraal. Het verhaal over Gilgamesj behoort tot een der alleroudste en ontroerendste verhalen uit de hele wereldliteratuur!

Gilgamesj, van wie men tegenwoordig aanneemt dat hij heeft geleefd in de 27e (!) eeuw v. Chr. was koning van de Zuid-Babylonische stad Oeroek, in het zuiden van Irak, ca. 200 km. ten zuiden van Bagdad. Hij onderdrukt zijn volk, maar krijgt door de goden een vriend toebedeeld, Enkidu, met wie hij op avontuur kan gaan, zodat zijn volk van hem verlost zal zijn. Samen beleven zij avonturen, verslaan monsters en tarten de goden. Wanneer Gilgamesj’ vriend echter sterft, komt de koning in een diepe existentiële crisis. Hij wordt bevangen door doodsangst. Zoals hij eerst van zijn volk het onmogelijke heeft geëist, zo wil hij nu ook van de goden het onmogelijke : als sterfelijke mens de onsterfelijkheid verkrijgen!….  Met kunstdia’s uit het oude Mesopotamië. (60 + na pauze 55 min.).

“Hij knielde in het zand en huílde… Hij proefde zijn eigen zoute tranen.
Overal waar hij was, was óók de Dood! Was zijn hele reis dan voor niets geweest?!...”

Terug naar boven.19. De dik – tater*  

Twee verhalen over de honger naar macht, en menselijk falen.

a). Vóór de pauze de Oud-Perzische koning Xerxes, die in zijn hoogmoed heel de wereld wil veroveren. Over zijn conflict met zijn vijanden, de Grieken, en het streven naar méér macht en invloed. Xerxes als voorbeeld voor latere, modernere heersers met hun zogenaamde objectieve berichtgeving. Helaas nog steeds akelig actueel. (60 min. Ook als losse voorstelling te boeken).

“Al snel noteerde ik niets meer. Wij schrijvers maken nóóit melding van verliezen…. Niemand nam het woord ‘vluchten’  in de mond, maar de paniek was in ons aller ogen! Hoe was dit in godsnaam mogelijk?...”

b). Na de pauze ‘Het laatste visioen’, een verhaal over een denkbeeldig dictator, die écht de wereld wilde redden, het totaal anders wilde doen. En nu?!... Waar is het mis gegaan, met hem en de wereld?!... Waarin verschilt hij van zijn voorgangers? Over grootheidswaan, die ontnuchterd wordt: zijn  laatste visioen is niet de begeerde triomftocht, waarin hij bejubeld wordt, maar een processie, in alle stilte…. (45 min. Ook als losse voorstelling te boeken).  

“De kleine processie zette zich weer in beweging. De dictator hinkte naast de oude man mee, het wapen nog steeds in zijn hand…”

Deze twee verhalen samen vormen een indringende voorstelling met een opmerkelijke actualiteitswaarde!

Wilt u een of meerdere verhaalvoorstellingen boeken? Over ons / contact
Wilt u een verhaalvoorstelling zelf een keer bijwonen? Activiteitenlijst en kijk bij ‘verhaalvoorstellingen, carool popelier’

Terug naar boven.

verhaalvoorstellingen: Griekse mythen

verhaalvoorstellingen: liefdesverhalen20. Het Proces van Sokrates - LIVE  

Deze verhaalvoorstelling gaat over de vraag hoe we in ons leven staan en handelen, juist wanneer het moeilijk om ons heen wordt.

Sokrates, oud 70 jaar, de beroemde Griekse filosoof, was altijd een man van de straat, van de Markt, waar hij wat rondwandelde, bij de bakker en de groenteboer, en met iedereen een gesprek begon.
Maar wilde iedereen wel een gesprek met hem? Want een serieus gesprek, waarbij het werkelijk om iets gaat, is soms nogal lastig, confronterend, heftig.

Dus behalve een groeiende schare fans en trouwe vrienden, ontstond er gaandeweg bij sommigen ook ergernis, frustratie, ja zelfs vijandschap; vooral bij mensen die hun prioriteit stelden in carrière, bezit, politieke invloed e.d.

Uiteindelijk kwam het tot een proces: HET Proces.
Een beroemd geworden Proces, dat na ruim 2400 jaar nog steeds actueel en aangrijpend is.
Beleef zelf die laatste weken van Sokrates mee, als ware u terug in de tijd, in het jaar 399 vóór Chr.! Of is het alsof het Proces zich afspeelt in onze eigen tijd?... 

“Bang zijn voor de dood, is niets anders dan wijs menen te zijn, terwijl men het niet is. Het is namelijk iets menen te weten, dat men niet weet!”

(Duur: 45 en 30 min, gescheiden door pauze; ook 60 min. mogelijk).

 

Terug naar boven.

verhaalvoorstellingen: Griekse mythen

verhaalvoorstellingen: liefdesverhalen