Op uitnodiging

U kunt Carool Popelier uitnodigen om een voorstelling voor uw publiek of groep, vereniging, bedrijf of organisatie te verzorgen. Op allerlei manieren kan hij u inspireren om een thema in het dagelijkse leven te bespiegelen via zijn universele verhalen. Een mythologisch verhaal n.a.v. beelden of schilderijen in een museum is mogelijk; kunstzinnige inspiratie in een theater- of kunstzinnige opleiding, aansluiten bij thema’s in de Boekenweek, Week van de Geschiedenis, als ook in de actualiteit van het leven zelf, alles is bespreekbaar.
 
Ook kunt u contact opnemen om hem in eigen- of vriendenkring uit te nodigen. 
Maak van uw bijeenkomst een zeer bijzondere, met mythologisch voer voor verwondering. Bied uw gasten een gelegenheid tot een fraai cultureel programma, een mogelijkheid van ontroering of bespiegeling, of stof voor discussie.

Af en toe organiseert Carool Popelier ook zélf een verhaalvoorstelling.
Wilt u contact met hem - of alleen op de hoogte blijven van de openbare en voor u toegankelijke verhaalvoorstellingen van Carool Popelier -, klik op Over ons / contact of kijk in de Activiteitenlijst en kijk bij ‘verhaalvoorstellingen, carool popelier’.