Werken met sprookjes en mythen

Workshops symboliek en levensthema’s

Beeldateliers

Werken met sprookjes en mythen

Wat sprookjes en mythen zo interessant maken is hun fantasierijke, magische beeldentaal, waarin een diepe symboliek sluimert. “ ‘n verhaal apart” brengt je op een zodanige manier in contact met het verhaal dat de opgeslagen wijsheid in beeldentaal ín jou gaat leven en je de weg wijst naar verdieping en vervulling van je innerlijke mogelijkheden als mens.

De diepere betekenis die deze verhalen hebben is van alle tijden en geldt voor alle mensen op aarde.
Het is fascinerend en heel inspirerend om deze symboliek te ont-dekken en het is helend om via deze weg in contact te treden met de taal van het onbewuste. Een mens kan alleen maar met het onbewuste in contact treden via haar taal van symbolen, verhalen, beelden, archetypen. 

Bewustwording en het aanboren van je creatieve bronnen

Figuren en gebeurtenissen in het sprookje of de mythe weerspiegelen de ervaringen van een mensenziel doorheen het leven. Symbolen zijn bijzonder relevant voor onze eigen psyche, ons verhaal, levenspatroon, onze heel-wording, ons mens-zijn temidden van anderen.
Moeilijke drempels in ons leven óf op weg gaan naar verandering vragen dan ook niet alleen om verandering in de patronen van het bewuste leven, maar ook van het onbewuste leven.

Verhalen, beelden en symbolen in verhalen zijn dan ook leidraad naar zelfkennis, bewustwording, verbinding en het aanboren van je creatieve bronnen.

Terug naar boven.
Workshops Symboliek en Levensthema's

“ ‘n verhaal apart” gaat wat betreft deze workshops uit van universele menselijke motieven en symbolen die rijkelijk zijn terug te vinden in het sprookje, in de mythe, volksverhalen en in ieders levensverhaal.
Onder sprookjes en mythen kun je lezen waarom we werken met  juist deze verhalen.

De workshops ‘symboliek en levensthema’s’ zijn altijd erg verrassend opgebouwd. Ze kunnen bestaan uit meerdere bijeenkomsten, en dus ook meerdere verhalen, rond één thema uit ons mensenleven, zoals de liefde, relaties, verdriet, moed, angst, pijn, verlies, afscheid nemen, eigenwaarde, groei, natuur, de Andere Wereld etc.
“ ‘n verhaal apart” kan ook voor een andere aanpak kiezen, vertrekkend vanuit een symbool uit het sprookje, de mythe of een symbolisch figuur. We verkennen dan verschillende verhalen, vaak ook uit verschillende culturen, om te bekijken wat dat symbool of die figuur ons aanreikt voor ons leven: de spiegel, de zeemeermin, de heks, de draak, de boom, de gouden vrucht, vogels etc.

Soms biedt ze een korte dagworkshop aan, maar nog vaker zullen er meerdere bijeenkomsten zijn rondom eenzelfde thema.
In iedere bijeenkomst weer een ander verhaal, maar wel hetzelfde thema ontvouwend, dan eens speels en heel verrassend, dan met een weer diepere laag erin. We horen verhalen die ons aanzetten tot bezinning, bespiegeling en die ons leven in beweging brengen.

Wie de bron kent

Deze workshops zijn op de eerste plaats plezierige ontmoetingsbijeenkomsten rond verhalen, maar Maria Joosten, initiatiefneemster van deze workshops, heeft veel aandacht voor de ‘natuurlijke setting’ waarin het verhaal ooit ontstaan is, en weeft er op unieke wijze achtergronden doorheen vanuit verschillende wijsheidstradities. Zo brengt ze je op een unieke wijze in contact met de vaak versluierde en ietwat verborgen symboliek van het verhaal.
Waar mogelijk gaat ze terug naar de voorhistorie waar het thema werd verbeeld of uitgedrukt in cultuur, religie, kunst. Verhalen uit verschillende culturen maar met eenzelfde thema zet ze naast elkaar en laat ze voor zichzelf spreken.

Gaande de workshop ontdek je zelf steeds meer het verband tussen de verhalen en joúw werkelijkheid.

Door te delen met elkaar verdiept zich de waarneming

Wat ook maar als aanvulling en verrijking kan dienen bij het gaan van uiterlijke naar innerlijke aanschouwing van verhalen en symbolen komt dus als voeding bij het verhaal aan bod.
Hierdoor zijn deze workshops vaak ‘eyeopeners’.

Ook de creatieve opdrachten in deze workshops zijn een bron van inspiratie: ze verdiepen het verhaal, prikkelen de verbeeldingskracht en fantasie, accentueren soms de actualiteit van het verhaal binnen ons leven en brengen de achterliggende symboliek en achtergronden binnen het verhaal tot leven en bereikbaarheid.

De workshops rond een levensthema bestaan zijn bedoeld voor volwassenen, vanaf 20 jaar. De groepsgrootte varieert van 12-17 deelnemers.

Zie Activiteitenlijst en kijk bij ‘workshop’ voor wat betreft de geplande workshops in het komende seizoen.

Terug naar boven.


Beeldateliers

Kunstzinnig werken met beelden uit verhalen


You have to feel, before you heal

Voor mensen die inspiratie zoeken, nieuwe energie willen opdoen, aan hun eigen ontwikkeling willen werken en via beelden en kunstzinnig werken hun innerlijke wereld willen binnengaan.

Beelden hebben een grote rijkdom en zeggingskracht. Om hun betekenis niet te laten ontgaan en te leren verstaan is het belangrijk om er aandacht aan te besteden.
In onze zogenoemde ’beeldateliers’ staat de beeldenkracht en de symboliek van verhalen centraal.

Beelden in het verhaal, maar ook daarmee verwante beelden in onze omgeving, beelden in de natuur, innerlijke beelden die via het verhaal zich plotseling kenbaar maken bij jou, dit alles vormt het inspiratiemateriaal om met elkaar op zoek te gaan naar lagen in het verhaal en in onszelf.
We onderzoeken symbolische thema’s in verhalen, verkennen zonder woorden onze innerlijke beelden nader en laten beide leiden tot een eigen ‘kunstzinnig’ werk.

Juist aan kunstenaars en kunstenaressen geven de beeldateliers een enorme inspiratie om een bepaald thema uit te diepen. Máár: men hoeft geen kunstena(a)r(es) te zijn om aan deze beeldateliers mee te doen. Het creatief proces op zich is oneindig veel interessanter dan ‘het product’. Wat dat betreft ligt de nadruk ook op authentiek zijn en minder op artistiek zijn. De vreugde om het doen kan al een doel op zich zijn. En een verhaal in tastbare vorm te vatten en dichterbij te brengen in een uniek object, kan een manier zijn om het nooit meer te vergeten.

Terug naar boven.