Intro vertelworkshops

De vertelworkshops besteden grote aandacht aan verteltechnieken én stimuleren en animeren de verteller en de verhalen ín ons. Ze stimuleren onze fantasie en creativiteit. Verhalen komen tot leven, brengen alles in beweging en laten plezier, verbondenheid, geraaktheid, ontroering en verwondering als cadeautjes achter, zowel voor de verteller als voor de toehoorder.
Op velerlei manieren probeert Maria Joosten in deze workshops mensen opnieuw in contact te brengen met hun innerlijke realiteit en vertellerskwaliteiten.

Kijken naar de zichtbare en onzichtbare wereld

Een goed verteller durft dan ook alles opnieuw te leven, te beleven, alles wat tot een mensenleven behoort. Daartoe kijkt en neemt hij diep waar. Soms is het nodig om daarvoor boven en onder de dagelijkse leefwereld te kijken. Want daar liggen de menselijke mogelijkheden en de beste vertalingen.

Het doel van deze workshops is je deze zichtbare buitenwereld eigen te maken. In verhaalbeelden leer je ook de onzichtbare binnenwereld van verlangens, dromen, wensen en angsten, begrippen, gedachten en gevoelens weer te geven. Je leert bestaande verhalen opnieuw vorm te geven en je eigen verhalen te openbaren.

Drie basisworkshops

Er zijn drie basisworkshops rond vertelkunst. Ze heten alle drie ‘wonen in je verhaal’ en belichten steeds specifieke thema’s binnen de vertelkunst en het vertelplezier:

deel 1: verhalen kleuren ons bestaan;
deel 2: verhalen vertellen wie we zijn; 
deel 3: op vertellersvoeten, het vertellen van volksverhalen.

Iedere basisworkshop bestaat uit 7 bijeenkomsten van 3 uur óf enige dagworkshops. De drie basisworkshops zijn op willekeurige volgorde en los van elkaar te volgen.

Terug naar boven.
Wonen in je verhaal deel 1:
‘verhalen kleuren ons bestaan’

Een basisworkshop voor iedereen die wil onderzoeken wat van belang is bij levensecht verhalen vertellen.
Een aanrader voor iedereen die

 • dol is op verhalen

 • met mensen werkt en hen graag met elkaar wil verbinden

 • een bepaalde kennis of wijsheid wil overdragen op een levendige en beeldende manier

 • zichzelf meer ‘sprekend’ wil maken in een groep e.d.

 • vanuit hart en ziel wil vertellen.

Op de meest verrassende manieren word je gestimuleerd tot een verhaal te komen. Je leert dat te presenteren, overtuigend en écht over te komen, boeiend te vertellen, te fantaseren, improviseren, voeling te krijgen met een verhaal, zodat je het doorleefd en geïnspireerd kunt brengen.
Spelen met je stem, de expressiviteit van je lichaam vergroten, beweging en gebaar afstemmen op de inhoud van je verhaal. Je leert contact met je publiek aan te gaan.
Je leert je eigen talenten optimaal aan te wenden voor een eigen stijl van vertellen.
En er is aandacht voor de kunst van het luisteren.
De feedback van andere deelnemers is een belangrijk element in het leerproces.

Terug naar boven.


Wonen in je verhaal, deel 2:
‘verhalen vertellen wie we zijn’

Deze basisworkshop gaat in op de verteller zelf en diens stijl van vertellen. Aandacht voor:

 • een verhaal naar je eigen hand zetten, door er zélf elementen aan toe te voegen of juist weg te laten

 • een verhaal aanpassen aan de actualiteit

 • hoe kun je woorden de lading geven die je bedoelt?

 • Hoe kun je jouw verhaal tot een parel maken voor een ander?

Verder is er in dit deel aandacht voor het omzetten van een bestaand mythologisch verhaal in directe verteltaal. En we gaan in op structuur- en spanningsopbouw in het verhaal, verrassende elementen, het creëren van personages, en de presentatie aan een publiek.
Inzet van de deelnemers, verteldurf, en bereidheid tot een intensieve betrokkenheid bij elkaar, is wel een vereiste om aan deze workshop deel te kunnen nemen.

Terug naar boven.

 


Wonen in je verhaal, deel 3:
‘op vertellersvoeten’

Deze basisworkshop gaat in op het vertellen van volksverhalen.
Sprookjes, traditionele, overgeleverde volksverhalen, historische verhalen en streekverhalen dreigen in onze visueel ingestelde maatschappij uit te gaan sterven, terwijl het pareltjes zijn van levenskunst, humor en inzicht. Het zijn juist verhalen die erom vragen en zich er voor lenen om alsmaar opnieuw verteld te worden!

Het gaat om verhalen, die als ze niet meer verteld worden, zullen verdwijnen met de dood van de laatste volksvertellers terwijl zij toch eeuwenlang de donkere avonden vulden en de gemeenschap bij elkaar hielden. Wie geeft hen recht van bestaan in onze ‘schermenwereld’ van televisie, DVD en internet? Daar gaan we in deze workshop aan werken.

We verkennen dit volkse genre op allerlei speelse en boeiende manieren. We gaan naar een vertelkunst die zowel amuserend, informerend, als ook cultuur en avontuur is.

 • We spelen met allerlei verteltechnieken, o.a. met ritme en metrum, om het oerthema van een verhaal zijn sterk overleverende kracht te geven.

 • Speciale aandacht is er voor een concreet thema uit het volkse vertelgenre: machten en krachten tussen hemel en aarde; toverij, waarzeggerij, bijgeloof, spoken, geestverschijningen, en ander nachtelijk ongerief, witte wieven en de duivel in eigen persoon.

 • Ook is er aandacht voor het werken met attributen als het verhalen-bord, het vertelkastje, of het familie-verhalenboek als mogelijke presentatievorm.

Terug naar boven.


 

 

 

 

 

 Vertelprojecten

Maria Joosten biedt minstens één maal per jaar een leuk en inspirerend vertelproject aan. Nu eens voor een specifieke doelgroep, dan weer over een speciaal onderwerp of thema, of met de nadruk op een specifieke verteltechniek. Het is delen met elkaar, vertellen, luisteren, elkaar verrassen en verrijken; altijd met een presentatie naar publiek toe. Wil je hieraan mee kunnen doen, klik dan op Activiteitenlijst en kijk daar onder ‘vertelprojecten’.

Er zijn ook vertelprojecten die bedoeld zijn voor een kleine groep vertellers, die elkaar gekozen hebben ofwel uit waardering voor elkaars verteltalent, of vanwege de passie voor een bepaald soort verhalen of verhaaltechniek; of vanwege de voorliefde om voor een bepaalde doelgroep te vertellen. De presentaties hiervan vind je onder Activiteitenlijst en kijk onder ‘verhaalvoorstellingen, vertelprojecten’.

Terug naar boven.

Op uitnodiging

Maria Joosten kan deze workshops of delen eruit op aanvraag verzorgen voor uw club, vertelkring of organisatie. U zorgt zelf voor 8 à 10 deelnemers en een locatie.

U kunt zich ook als individu bij haar aanmelden. Wanneer er voldoende mensen zich hebben aangemeld voor een groep, of wanneer Maria zelf een basisworkshop organiseert, krijgt u van haar automatisch bericht.

Een andere mogelijkheid voor vertellers, vertelprojecten en vertelkringen is het aanvragen van een specifieke ondersteuning of begeleiding: Over ons / contact

Terug naar boven.