Vrouwenverhalen

In de workshops ‘vrouwenverhalen' staan verhalen van, voor en met vrouwen die vrouwen moed geven centraal.
 We beluisteren oude, overgeleverde verhalen, sprookjes en mythen, die ons laten teruggaan naar onze diepste natuur en ons de wijsheid, schoonheid, en kracht laten (her)ontdekken die inherent is aan het vrouwelijke.

… verbinding …

We beluisteren de grootse, vrouwelijke levensmysteries: vruchtbaarheid, groei, sterven en wedergeboorte. We zien zonodig afbeeldingen van  archeologische vondsten uit tal van culturen die ons inzicht geven in het vrouwelijke erfgoed.
We werken met verhalen die voor ons vrouwen onthullend, boeiend, helend, voeding gevend en versterkend kunnen zijn en die ons in verbinding brengen met onze innerlijke kracht en wijsheid.

… geven stem aan …

We geven een stem aan verhalen uit mythen en vrouwenculturen die zolang ‘ongehoord’ zijn gebleven of uit het collectieve geheugen dreigen te verdwijnen. We delven verhalen op die onder het stof geraakt zijn en ontsluieren de symboliek van verhalen waarmee we als klein meisje in slaap zijn gesust, maar die wel degelijk een inwijding voor ons blijken te zijn. ‘Het levensverhaal van vrouwen’ door alle tijden en culturen heen heeft via alle overgeleverde verhalen, onze volle aandacht.

Overzicht van de workshops vrouwenverhalen:
Dochters van het maanwoud
Baren en stromen
De donkere kracht in vrouwen
Ga en vraag de wijze vrouw
Op uitnodiging

Terug naar boven.
Dochters van het maanwoud

Dochters …

Jong zijn ze en sterk, de meisjes en jonge vrouwen die in deze serie boeiende sprookjes en mythen een hoofdrol spelen.
Ik heb ze ‘de dochters van het maanwoud’ genoemd. ‘Dochters’ omdat ze verbonden zijn met het leven via een eindeloze zuil van moeders en voormoeders, levendraagsters en –voedsters.
Nog te jong om te beseffen wat de invloed hiervan zal zijn voor hun verdere (vrouwen)leven.

… van het maanwoud

Al vroeg in het leven, worden ze, door onvoorziene omstandigheden en gebeurtenissen, het ‘lot’ of onverklaarbare krachten en machten, soms letterlijk en figuurlijk op hun pad gezet of het bos ingestuurd: het ‘maanwoud’, een uitgesproken vrouwelijk en mysterieus gebied. Hier gaat hun levensader kloppen, ontdekken ze hun specifieke levensweg of –taak, hun maanritmen, verliezen ze gaandeweg hun naïviteit en gaan ze verbindingen aan met krachten in hun eigen wilde, nog ongeordende natuur en leren ze de verborgen oerkracht van zichzelf en de natuur beter begrijpen.
Ademloos zijn we getuigen hoe ze hun weg gaan. We zien wát ze overwinnen, wáár ze hulp vandaan halen en hoe ze in hun kracht staan of komen; hoe ze steeds meer verbonden raken met oervrouwelijke natuur en wijsheid.

Een vervuld vrouwenleven

Hun verhalen en de creatieve, speelse opdrachten in de workshop geven je moed die nodig is om bepaalde besluiten te kunnen nemen; moed ook om creatief te kunnen experimenteren met keuzes en fases in het leven. Maar bovenal bieden ze je:

  • de stimulans te leven wie je bent;

  • de kans om de intrinsieke betekenis van al je levensfasen tot nu toe te ontdekken;

  •  de verbinding met de levenscirkel in de vrouwelijke natuur bewuster aan te gaan,

  •  en de kracht om ‘het vrouwelijke’ aan te wenden voor een vervuld vrouwenleven.

De serie kent verschillende verhalen uit verschillende culturen die allemaal het thema van de jonge vrouw of het meisje in zich hebben.

Ga naar Activiteitenlijst en kijk bij ‘workshop’ welk verhaal uit deze serie dit lopende seizoen geprogrammeerd staat.

Op uitnodiging

Terug naar boven.


Baren en stromen

Hier zien we hoe in een vrouwenleven ineens een licht opgaat.
Hoe vrouwen zich bewust worden van hun buik, en niet alleen in biologisch opzicht. Maar van een buik, die doorverbonden is met hart en hoofd, en vol levenskracht en zwanger van een nog ongekende of nog verborgen potentie aan vrouwenkracht en talent. Wat potentieel in hen groeit, misschien al te lang in het duister gehouden werd, willen ze in de zeer nabije toekomst al, naar buiten dragen en open-baren.  Het inzicht is doorgebroken dat het ontplooien van je talenten niet een kwestie is van anderen behagen. Het is een kwestie van doén wat je overeenkomstig je natuurlijke aanleg bedoeld bent om te doen.
Ze zijn het zat hun licht voor een te lage prijs te geven, hun zielehuid te verkopen of in te ruilen voor materieel gemak en alsmaar te blijven handelen, zoals hun geleerd werd; “eerst de anderen, dan ikzelf, misschien …ooit…”
‘Baren en stromen’ gaat uit van de roep in elke vrouwenziel.

Samenkomen rond beelden en verhalen over vrouwelijke scheppingskracht

Het gaat in deze serie om beelden en verhalen over vrouwelijke scheppingskracht en over de godinnen- en vrouwenculturen over de hele wereld.
Verhalen die vrouwen willen horen omdat ze tot nu toe onbekend, ongehoord of onbehoorlijk waren. Met eyeopeners naar culturen, waarin men de vrouw vereert of vereerde vanwege haar  vermogen de wereld en het ‘leven’ te ‘baren’.
Maar ook vol verhalen over levenswensen, dromen en intenties van vrouwen, die alsmaar voor zich uitgeschoven worden. Verhalen over talenten waar vrouwen nauwelijks aan toekomen maar dat diep van binnen wél willen. Over valkuilen, obstakels, uitstel en uitvluchten.

De kracht van ‘baren en stromen’

Deze workshop gaat over ons verlangen naar de ‘creatieve stroom’, die draagt, voedt en ondersteunt. En over de intrinsieke kracht in vrouwen, vergeten in de samenleving, diep weggestopt in onszelf; wij, die willen ‘baren en stromen’.

Naast de verhalen wordt er creatief gewerkt rondom de thema’s in het verhaal. Daarbij wordt men ondersteund en geïnspireerd door afbeeldingen en symbolen uit matrilineaire culturen, prehistorische beelden en symbolen uit het vrouwelijk erfgoed.
Omdat ze bezielen, inspireren en een diep appél doen op je creatieve leven, je levenswerk of dingen waar je écht om geeft.

Ga naar Activiteitenlijst en kijk bij ‘workshop’ welk verhaal uit deze serie dit lopende seizoen geprogrammeerd staat.

Terug naar boven.

De donkere kracht in vrouwen

Deze serie bestaande uit overgeleverde verhalen uit de mythologie of het sprookje waarin vrouwen tijdens hun leven in aanraking komen met hun donkere kracht, de onderwereld of een etiket, dat de maatschappij hen opdringt, wanneer zij over bijzondere gaven of een bijzondere bovennatuurlijke energie beschikken.

Tevens is het een inwijding in een psychologisch proces waarvoor vele vrouwen soms bang zijn maar wat een enorm potentieel blootlegt omtrent ‘het mysterieuze’ en ‘archetypische’ in een vrouw. En wat vrouwen, bij nadere verkenning ook terug zien komen in hun eigen biologische processen en ritmes.
Door dit thema met mythen, verhalen en beelden te benaderen is het mogelijk om met deze diepte en kracht in aanraking te komen, zónder er in te verdwalen, te verzanden of te verstarren.

de onder- en de bovenwereld, afdalen en weer bovenkomen

We houden ons bezig met verschillende verhalen, zoals de afdaling van de vrouw of godin naar de onderwereld, de opgang naar de bovenwereld en het weer bovenkomen. We ontmoeten de heerseressen van het dodenrijk in tal van culturen. We verkennen thema’s van de onder- en bovenwereld in de cultuur. En we verkennen aspecten en betekenissen van die onder- en bovenwereld in onszelf en in het eigen leven. We lezen verhalen waarin vrouwen ‘zwart’ gemaakt werden omdat ze niet strookten met de opvattingen die gangbaar waren, of omdat men bang was voor hun kracht.

We ontdekken wat ooit wezenlijk tot het vrouwelijke behoorde maar ondertussen verbannen wijsheid is geworden.
Kortom: we houden ons bezig met wijsheid die verbonden is met duisternis. De duisternis is waar alle leven begint.

Zie Activiteitenlijst en kijk bij ‘workshop’ welk verhaal uit deze serie dit lopende seizoen geprogrammeerd staat.

Op uitnodiging

Terug naar boven.


Ga en vraag de wijze vrouw

De wijze oude vrouw behoort tot onze voormoeders. Grootmoeder is zij van het bestaan. Zij hoeft geen kinderen meer op te voeden of carrière te maken. En dan komt er ongelooflijk veel energie vrij waarmee je alle kanten uit kunt. Zij praat niet na wat de maatschappij je wilt doen geloven, namelijk dat oud synoniem zou zijn met gebrekkig van lichaam of geest. Oud zijn is voor haar: vrijheid, ruimte, een uitdaging. Zij weet, zij is wijs.

De wijze oude vrouw, wie ís zij?

Van oudsher draagt ze de kennis mee van cyclische processen. Zij is vertrouwd met verandering en vindt daarin het gewijde.
Ze heeft geleerd de kracht en gaven te verwelkomen van scheiding(en), van dood, van dingen die voorbijgaan, van mengen, toevoegen en omvormen, van de gedaanteverandering door het ouder worden.
Ze leert ons ontvankelijk en gevoelig te worden voor het leven en ze kent alle verhalen nog.
Vooral die van sterke vrouwen en moedige dochters, vrouwen die een bijzondere grote kracht uitstralen, die beheersen zonder te overheersen en evenwicht geven aan alles wat rondom is. Zij geeft, zij deelt. Haar gezicht draagt sporen van tegenslagen, van verdriet en angsten die geweest zijn. Nu ze de kracht van de wijze oude vrouw heeft verworven zijn de pijnen en de angsten genezen. Ze zijn niet meer nodig. Wat we zien zijn slechts de littekens van de wonden die genezen zijn, maar wel nodig waren om sterk te worden, om bewust te worden, bewust te zijn van haar heelheid. Nu is er geen angst meer voor de buitenwereld.
Zij concentreert zich op samenhang, op vrijheid en openheid. En ze houdt van verrassingen omdat ze haar uitdagen. Van ongekende en ongeplande mogelijkheden omdat dat pas ‘leven’ is.

Zij kent alle verhalen nog

Haar wijsheid en kennis zijn een verademing. Zij helpt ons via de oude verhalen om een evenwicht te herstellen tussen mannelijke en vrouwelijke energie binnen onze cultuur en daar blij om te zijn. Haar vrouwenverhalen komen uit alle hoeken en windstreken: van Senegal, Nigeria, Japan, China, Rusland, Egypte, Mexico, Hawaï, Noord-Amerika, Ierland, Zweden, Duitsland en Griekenland. En in al die verhalen zien we vrouwen handelen vanuit moed, vrijgevigheid, begrip of spirituele kracht.

Zie Activiteitenlijst en kijk bij ‘workshop’ welk verhaal uit deze serie dit lopende seizoen geprogrammeerd staat.

Terug naar boven.

 

 

 

 

 

 
Op uitnodiging

Regelmatig organiseert Maria Joosten workshops rondom het werken met vrouwenverhalen.
Op verzoek echter kan Maria ook op maat, voor uw eigen groep vriendinnen, zussen, collega’s en in uw eigen locatie, een vrouwenworkshop verzorgen rond één of enkele verhalen. Ook een vertelling (30-60 min.), of een beeldatelier (6 uur) is mogelijk.

Maak uw keuze uit één van vier genoemde vrouwenseries en neem contact op: Over ons / contact.

Terug naar boven.