Verhaalfragment 1

Intro

Verhaalfragment 2


Verhaalfragment 1

Voor Inayat Khan, de Indiase wijze, waren vertelde woorden als muziek.

“Maar gelooft u dan werkelijk dat woorden geneeskracht hebben?” vroeg iemand nuchter.
Ineens gebeurde het; zeer tegen de soefigewoonte in, antwoordde Inayat bot: “Wie bent u om zo’n domme vraag te stellen?”
De aangesprokene was nu beledigd en zei terecht: “Hoe kan een Soefi zo bot zijn?”
Inayat zei daarop: “Als grove woorden zo’n pijn kunnen doen, twijfelt u dan aan de andere mogelijkheid dat er ook woorden zijn die genezen?”

Terug naar boven.Helende verhalen

Helende verhalen zijn verhalen die de ziel verrijken. Die kunnen dienen als een soort van “medicijn” op momenten dat je vastloopt of je begrensd voelt op je levensweg. Die een bespiegelende, heelmakende en nieuwe kijk kunnen geven en je helpen je leven te verwezenlijken.
Helende verhalen kunnen verteld worden als verhaal maar ook dienen als werkmateriaal.

Wanneer je meer vragen dan antwoorden hebt over wie je bent of wat je kunt, is het tijd voor een verhaal.
Wanneer jij iets in je leven als problematisch ervaart, lastig, onoverkomelijk, belemmerend, is een helend verhaal, dat dezelfde emotie draagt, een gouden wegwijzer.
Een verhaal, dat hetzelfde thema in zich heeft, misschien wel dezelfde dialoog als die jij aldoor met jezelf voert.
Een verhaal dat je wegen wijst om te groeien door je een spiegel voor te houden.
Een verhaal wat onthullend, boeiend, helend, voeding gevend en versterkend voor jou kan zijn.
Een verhaal dat je onderscheid leert maken tussen zaken die naar je lonken in het leven en de ziel die in jou roept.

Klik op Activiteitenlijst en kijk bij ‘workshop, helende verhalen’ voor dit seizoen.

Helende verhalen in een beroepspraktijk

Naast deze workshops waarin direct gewerkt wordt met helende verhalen en metaforen, geeft  “ ’n verhaal apart”  workshops, speciaal voor mensen met een eigen (beroeps)praktijk, die willen werken met helende verhalen of die de genezende vertelkunst toe willen passen als hulp bij persoonlijke groei of transformatie of het bespreekbaar maken van een gevoelig onderwerp. Interesse? over ons / contact.

Terug naar boven.

Verhaalfragment 2

… Met de grootste aandacht had Shri Moonian Sari zitten luisteren.
Door al zijn omzwervingen over de wereld en door overal te luisteren naar wat de mensen zeiden, maar meer nog door te luisteren naar wat de natuur te zeggen had, was hij tot een veelvuldig, diep nadenken gekomen. En hoe ouder hij werd, des te meer hij tot de overtuiging kwam dat zijn aangeboren gave tot vertellen nooit alleen kon zijn bedoeld om de mensen aangenaam bezig te houden, maar ook om jong en oud iets mee te geven waaraan men zijn verdere leven een houvast zou kunnen hebben.

Maar… wist hij wel genoeg?... Had hijzelf al zoveel inzicht in de dingen, dat hij in staat was deze boodschap aan anderen door te geven in de vorm van verhalen en sprookjes?
Was er niet veel meer voor nodig om een goede verteller te worden?

En toen voelde Shri Moonian Sari opeens, dat de berg zijn gave zou kunnen vervolmaken. Dáárom had ’t toeval hem naar dit eenzame eiland gevoerd, dáárom voelde hij zich zo aangetrokken tot de geheimzinnige bergtop, dáárom hulde deze zich in nevelen en vertelde zij hem geen enkel verhaal… Hij, Shri Moonian Sari, moest haar opzoeken en haar verhaal zelf beleven!...

(uit: ‘Shri Moonian Sari en het wonder van het kratermeer’; uit ‘De ring van zeven’,  oosterse sprookjes van Lidow).

Terug naar boven.